Är en etanolkamin farlig?

En av de mest ställda frågorna vi får om etanolkaminer, är om en etanolkamin är farlig. En fråga som givetvis är relevant, eftersom en etanolkamin skapar eld med bioetanol och eld kan vara farligt.

Oavsett om du redan har en etanolkamin eller om du funderar på att köpa en på en tidspunkt, är det viktigt att förstå de brandrisker som kan uppstå vid användning av en etanolkamin frän Etanolkamin-shop.se. I den här artikeln kommer vi att täcka de tre vanligaste riskerna med etanolkaminer och hur man undviker dem.

Bioetanol brännare och rumstorlek

Spilld bioetanol vid påfyllning av brännaren

Ett utbrett problem är att man spiller lite bioetanol vid sidan av brännaren under påfyllning. Bioetanol beter sig på ett lite annat sätt än vatten och andra flytande vätskor, och det kan därför vara lite knepigt att fylla på bioetanolen direkt in i brännarens öppning.

Antänder man en etanolkamin, där spilld bioetanol befinner sig vid brännaren, kan du riskera att ha en okontrollerad flamma som du inte kan släcka.

För att undvika att spilla bioetanol vid sidan av brännaren rekommenderar vi att du använder antingen en tratt eller en bioetanolpump. Skulle du fortfarande spilla lite bioetanol bredvid brännaren är det viktigt att du snabbt torkar upp det och ser till att du inte har några rester av bioetanol på dina kläder eller händer.

Du hittar vår guide till att fylla på en etanolkamin här.

Spilld bioetanol
Torra bioetanolen upp

Påfyllning av bioetanol i en varm brännare

Det här är något som man aldrig får göra eller experimentera med. Vid tändning av bioetanol finns det ångor som brinner. Om du häller bioetanol i en varm brännare, kommer avdunstningen av bioetanol att börja brinna innan antändning. Detta kan resultera i en flareffekt och kan eventuellt vara mycket farlig.

Därför rekommenderar vi att du alltid följer de följande fyra stegen när du fyller på din bioetanol brännare:

  • Stäng flamman genom att dra locket över flamman.
  • Vänta minst 15 minuter efter att etanolkaminen har slocknat, innan åter påfyllning.
  • Använd en tratt eller bioetanolpump, när etanolkaminen fylls på.
  • Kontrollera för spilld bioetanol under påfyllning.

Om du följer dessa enkla steg, säkrar man att:

  • Man inte fyller bioetanol i en varm brännare.
  • Man inte fyller bioetanol i en etanolkamin som är tänd.

De här råden är väldigt enkla, som du alltid bör följa eftersom de minskar risken för farliga situationer under påfyllningen av bioetanol i etanolkaminen.

Avstängd bioetanol brännare

Överfylld brännare

Den tredje risken är också relaterad till påfyllning av brännaren. Här följer man alltid instruktionerna som kommer med etanolkaminen. De flesta biobrännare har en MAX-indikation som visar brännarens maximala kapacitet.

Om biobrännaren inte har en indikator som visar hur mycket bioetanol som måste fyllas är vår tumregel att man aldrig fyller biobrännaren mer än 1 cm från kanten.

Fyller man allt för mycket bioetanol i biobrännaren, kan det orsaka en okontrollerbar flamma som kan vara svårt att släcka. Om du lägger till mer bioetanol i förbränningskammaren än vad som rekommenderas, riskerar man spill av bioetanol ur förbränningskammaren.

Hos Etanolkamin-shop är många av våra biobrännare byggda så att, ifall man överfyller biobrännaren, kommer bioetanolen inte att spilla ut över bordet, golvet etc. men istället löpa ut i en annan behållare, som biobrännaren är placerad i.

Dessutom är alla våra biobrännare också utrustade med så kallad fibervadd, som hjälper till att hålla bioetanol och därmed mindre risk för spill.

Bio brännare med fibervadd
Bioetanol brännare close up

Slutsats

Så är en etanolkaminer farliga? inte mer än en vanlig vedeldad spis. Så länge du använder sunt förnuft, följer anvisningarna och behandlar öppen eld med respekt, bör du inte vara rädd för att installera en etanolkamin i ditt hem.