Hur släcker man en etanolkamin?

Hur man släcker en etanolkamin beror på vilken modell och typ av etanolkamin man har. På en manuell etanolkamin stoppar man tillgång till syretillförsel, vilket kväver elden. På en automatisk etanolkamin stoppar man tillförsel av bioetanol.

Såhär släcker man en etanolkamin

Släckning av manuell etanolkamin

På etanolkamin-shop har vi ett stort urval av olika etanolkaminer med manuell brännare. Man släcker alla på samma sätt - genom att stänga syreförsörjningen. Hur du gör det kan variera något från etanolkamin till etanolkamin.

De flesta vägghängda- och golvkaminer har en justerbar brännare. Här kan man justera flammans storlek med en metallplåt som kan skjutas över flamman. När du vill stänga av flamman måste denna metallplatta skjutas över hela brännarens öppning.

  • Detta fungerar bäst, om du gör det med en snabb rörelse.

Ett annat sätt som man kan släcka en manuell brännare, förekommer oftast på runda brännare. Här medföljer en metallbit, som du lägger över brännarens öppning och därmed kväver elden.

Släckning av en bioetanol brännare
Släck bioetanol brännare
Släckning av etanolkamin med rund brännare

Släckning av automatisk brännare

Släckning av en automatisk brännare är super simpelt. Man trycker på den medföljande fjärrkontrollen eller knappen på brännaren, så stoppas tillförseln av bioetanol och flamman upphör.

Sådan släcker man en automatisk bioetanol brännare