Hur fyller man bioetanol i en brännare?

Det finns två olika sätt att fylla etanolkamin med bioetanol. Vilken metod du använder beror på vilken typ av etanolkamin och brännare du har: Manuell eller Automatisk.

Oavsett om du har en manuell eller automatisk brännare rekommenderar vi att du använder bioetanol med mellan 95% - 97% alkohol.

Manuell bioetanol brännare

Manuell brännare

De flesta av våra etanolkaminer levereras med en manuell brännare. Dessa brännare kommer i många olika storlekar och former, men metoden för att fylla bioetanol i dem är densamma.

Här ska bioetanol fyllas direkt i brännaren och detta görs oftast med hjälp av en tratt som placeras i brännkammarens öppning. Här kan du hälla den önskade mängden bioetanol eller upp till Max-indikatorn.

Alternativt kan du också välja att använda en bioetanolpump för att fylla på din brännare. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om du har köpt din bioetanol i en stor 10-liters behållare.

I flesta bordskaminerna är det inte möjligt att använda en tratt. Här hälls bioetanol direkt i brännkammaren.

Påfyllning av manuell bioetanol brännare
Påfyllning av bioetanol i bordkamin

Automatisk brännare

Den andra typen av brännare är den automatiska brännaren, som kan slås på och av med en fjärrkontroll. Här bör bioetanol fyllas i den tillhörande bioetanolbehållaren, som ligger bakom en stängd lucka.

Lås upp luckan genom att trycka på knappen till vänster, tryck locket på sidan och öppna luckan. Nu kan du placera en tratt i brännkammarens bioetanolbehållare och börja fylla bioetanolen. När behållaren är full, kommer brännaren att ge ett pip och ett meddelande på den lilla LCD-skärmen kommer att visas. Efter fyllning stänger du bioetanolbehållaren igen och etanolkaminen är klar att tändas.

Här kan du också välja att använda en bioetanolpump som gör det lättare att dosera påfyllningen och därmed undviks spill och överfyllning i brännaren.

Påfyllning av bioetanol i automatisk bio brännare
Stäng luckan till bioetanol behållaren