Etanolkamin säkerhetsavstånd och brandrisk

Introduktion

När man har en öppen eld är det viktigt att behandla den med respekt och vara medveten om att brandrisker kan finnas och hur de ska undvikas. Detta är viktigt att tänka på när man köper och installerar en etanolkamin, säkerhetsavstånd som måste hållas från etanolkaminen till andra saker och material.

De viktigaste säkerhetsåtgärder

  • Använd sunt förnuft när du installerar en etanolkamin. Även om det låter märkligt, finns det för nuvarande inga lagbestämmelser och säkerhetskrav angående etanolkaminer och dess säkerhetsavstånd.
  • Se alltid till att du installerar din etanolkamin i Icke brännbara material. EX: MDF är INTE lämpligt.
  • Se till att det finns gott om plats för eld och värme – vi rekommenderar minst ett avstånd på 50-60 cm över etanolkaminen.
Säkerhetsavstånd till etanolkamin ikon

Brännare säkerhetsavstånd metod 1

Använd dessa mått om du vill bygga om en gammal allmän eldstad/spis till en etanolkamin eller om du vill bygga in en brännare i väggen. Om du vill hänga en TV över din etanolkamin rekommenderar vi den här proceduren.

A, B, C, D, E, F, G refererar till de rekommenderade minimimåtten.

1, 2, 3, 4 refererar till rekommenderade material och ytor.

A – Vi rekommenderar ett minimiavstånd på 50-60 cm ovanför brännarens öppning till elden.

B – Det är inte bestämda krav på säkerhetsavstånd för sidorna, men vi rekommenderar 5-10 cm. Om du väljer att ha fler brännare bredvid varandra, finns det inga krav här heller, men vi rekommenderar ca 5 cm från varandra.

C – Vi rekommenderar ca 10 cm framför och bakom brännaren.

D – Det optimala djupet varierar i förhållande till brännaren. Om man vill ha en TV som hänger över etanolkaminen, bör man ha lite extra utrymme för att skjuta brännaren längre in. Se mer under E.

E – Om man vill hänga en TV över etanolkaminen bör du komma ihåg att värmen inte ska stiga direkt upp mot TV:n. Du bör ha åtminstone 10 cm framför brännaren. Om du har en TV ovanför etanolkaminen rekommenderar vi säkerhetsavstånd 15-20 cm framför brännaren.

F – Det finns inga krav på avstånd till golvet. Men man måste se till att fasta material används som bas för brännaren och att brännaren samtidigt står horisontellt.

G – Hänger man en TV över etanolkaminen, rekommenderar vi att du lägger till ytterligare 30 cm till frihöjden över brännaren..

 

1 – Denna del måste vara helt solid och brandsäker. Man kan exempelvis välja att använda tegel, skiffer, sten, cement, keramik eller metall (rostfritt stål rekommenderas). Använd INTE MDF, gipsskivor eller fiberskivor!

2 – Rekommenderade material: Rostfritt stål, metall, sten, skiffer, cement, tegel, mm.

3 – Denna del påverkas särskilt av värme! Se till att den är tjock och solid. Använd till exempel tegel, stål, cement, sten etc. Värmeisolering, vid behov. med Vacupor eller mineralull.

4 – Använd brandsäkert material som metall, sten, skiffer, tegel, kakel etc.

OBS: Var också uppmärksam på gardiner och liknande, som kan röra sig i vinden. Se till att dessa inte kommer nära öppen eld och har ett avstånd på minst 1 meter från etanolkaminen.

 

Säkerhetsavstånd till etanolkamin

Bioetanol brännare säkerhetsavstånd metod 2

Använd dessa säkerhetsmått om du vill bygga din egen etanolkamin med en brännare.

 

A, B, C, D refererar till rekommenderade minimimått.

1 och 2 refererar till rekommenderade material och ytor.

 

A – Vi rekommenderar ca 10 cm framför och bakom brännaren.

B – Vi rekommenderar ca 5-10 cm på bägge sidorna av brännaren. Om du väljer att ha flera brännare bredvid varandra, rekommenderar vi ett utrymme på minst 5 cm.

C – Ett mellanrum på minimum 50-60 cm över brännaren är en nödvändighet. Du bör dock inte hänga eller sätta något brännbart inom 1 meter från brännaren. Om det finns något mellan 60-100 cm bör detta vara av icke brännbart material.

D – Det finns inget krav på avstånd till golvet. Man ska dock säkra sig om att använda faste material som botten till brännaren och att brännaren står lodrätt.

 

1 – Denna delen måste vara helt solid och brandsäker. Man kan exempelvis välja att använda tegel, skiffer, sten, cement, keramik eller metall (rostfritt stål rekommenderas). Använd INTE MDF, gipsskivor eller fiberskivor!

2 – Väljer man att ha en bakplatta för sin brännare inom 60 cm, måste den byggas i brandsäkert material som exempelvis tegelsten, skiffer, sten, cement, keramik eller metall. Detsamma gäller för bägge sidorna av brännaren.

 

OBS: Var också uppmärksam på gardiner och liknande, som kan röra sig i vinden. Se till att dessa inte kan komma nära öppen eld och hänger minst 1 meter från etanolkaminen.

Bioetanol brännare säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd till färdigbyggda etanolkaminer

Färdigbyggda etanolkaminer täcker våra vägg- och fristående etanolkaminer. Dessa etanolkaminer är byggda för att vara enkla och snabba att installera. Därför finns det inte heller många riktlinjer som ska följas när det gäller säkerhetsavstånd. Vi har dock några rekommendationer som vi alltid ger och dessa rekommendationer är som följande:

Väggkamin

Minst 90 cm mellanrum direkt ovanför brännaren. Om brännaren är inbyggd i en "låda", kan mellanrummet minskas till 60-70 cm.

Säkerhetsavståndet för sidorna är sällan relevant, men håll ett par centimeter avstånd från själva etanolkaminen till andra saker.

Var alltid extra uppmärksam på gardiner och liknande som kan röra sig i vinden. Se till att dessa inte kan komma i kontakt med elden och de ska alltid vara minst 1 meter bort.

Fristående etanolkaminer

Gäller för både golv och bord.

Minst 90 cm mellanrum direkt ovanför brännaren. Om brännaren är inbyggd i en "låda", kan mellanrummet minskas till 60-70 cm.

Säkerhetsavståndet kring fristående etanolkaminer kan variera mycket. På de allra flesta fristående etanolkaminer är själva elden stängd på flera sidor. På dessa sidor krävs inte mer än några centimeter. På de sidor där elden har fritt bör du dock hålla ett minimiavstånd på 60 cm från etanolkaminen och brännbart material.

Var alltid extra uppmärksam på gardiner och liknande som kan röra sig i vinden. Se till att dessa inte kan komma i kontakt med elden och de ska alltid vara minst 1 meter bort.