Etanolkamin och säkerhet

Skapa en mysig stämning med en etanolkamin. Etanolkaminens vackra lågor skapar värme och glädje i ditt hem. Etanolkaminen är en ny ersättning eller supplement till de välkända vedeldade kaminerna – etanolkaminen gör det möjligt för en lägenhet att installera en kamin som sprider mysig stämning. Dessutom kan den användas som sekundär värmekälla till många svenska hem.
Etanolkamin-shop erbjuder allt inom etanolkaminer: Etanolkamin till vägg, bord eller golv med solid yta, och kräver ingen fast anslutning. Dessutom har vi etanolkaminer för inomhus- och utomhusbruk. En etanolkamin är rökfri kamin utan behov för skorsten. Därför är etanolkaminen perfekt för lägenheter och hus utan skorstenar, eftersom de endast kräver normal ventilation tack vare bioetanolen.

Etanolkaminer brinner på Bioetanol

En etanolkamin drivs av bränslet bioetanol, vilket är ett biologiskt bränsle. Bioetanol extraherar från växtmaterial, såsom sädeskorn, majs och potatis, och är därför producerad av organiska råmaterial. Därefter uppträder rening och koncentration av Bioetanolen, där inga onödiga tillsatser tillsätts, som är kända från tändningsblock, kol och trä.
Bioetanol, är tillgänglig som många andra varor, i olika kvaliteter, och här är det viktigt att sikta högt. Detta minskar osäkerhet som eventuellt kan vara i förbindelse med köp av bioetanol. En dålig bioetanol kännetecknas genom dålig lukt. Etanolkamin-shop.se säljer bioetanol som har alkoholprocent av minimum 96%, vilket betyder att flammorna kan bli större, är mer rena och avger inga starka och dåliga dofter. Dessutom betyder det att denna bioetanol eventuellt kan blandas med vatten i ett 1:10 förhållande. Bioetanol är rökfri, luktfri och lämnar inte sot eller aska.

Hur du fyller på din Etanolkamin

En Etanolkamin brinner som vi tidigare har beskrivit, på bioetanol. Bränslet hälls enkelt och säkert i en förbränningskammare (brännaren). Vi rekommenderar att du köper ett etanolkamin-startpaket, där en kanna och tratt ingår, så att bioetanolen kan fyllas på säkert. Om du vill spara pengar genom att köpa en stor 10-liters behållare rekommenderas att man köper en bioetanolpump, vilket också garanterar en säker övergång från flaska till kammare.

Efter att bränslekammaren är påfylld rekommenderas att bränslet antänds med en strömtändare eller långtändare av säkerhetsskäl.

Förbrukning av bioetanol

Etanolkamin-shop rekommenderar att bränslekammaren fylls upp till högst 2/3 – speciellt som nybörjare. Vanliga etanolkaminer till väggen har typiskt en 1 liters förbränningskammare. Därför kommer ca. 0,7 liter bioetanol sitta i förbränningskammaren vid rekommenderad fyllning. En sådan mängd bioetanol brinner typiskt mellan en till två timmar beroende på flammans storlek, vilket typiskt kan regleras på etanolkaminen. 

Det du inte borde göra

Fyll inte etanolkaminen med mer bioetanol när den är antänd eller när förbränningskammaren har hög temperatur. Om du är osäker på att elden har slocknat i din etanolkamin, ska släckningsverktyget användas för att kväva elden. Om du vill fylla på mer bioetanol, bör du vänta 15 minuter efter etanolkaminen har varit avstängt.

Var försiktig när bioetanol hälls in i brännaren. Om den hälls bredvid eller utanför brandkammaren, ta bort spilld bioetanol och se till att den inte antänds.

Installation av etanolkamin

Var noga med att ta bort allt emballage på etanolkaminen – det gäller papp, plast, film och liknande. Välj sedan placering av etanolkaminen, där gardiner, dekorationer eller liknande inte är i närheten. Förbränningskammaren är beräknad till att vara placerad på platser med robusta och obrännbara ytor. Vid installation av en etanolkamin till vägg ingår fäste och skruvar, alla väggmonterade etanolkaminer är monterade med en isolerad bakplatta som kan hänga på alla typer av väggar.