Hur släcker jag en eventuell brand som orsakas av etanolkaminen?

Bränslet till en etanolkamin är tillverkat av etanol och i händelse av en brand från en etanolkamin bör du INTE använda vatten för att släcka elden.

Hur släcker jag branden då?

När olyckan inträffar måste vi göra samma saker som om en eldbrand från olja, paraffin, bensin eller annat fett uppstått. Om du försöker släcka elden med vatten förvärrar du bara elden.

Restauranger, hotell och andra offentliga byggnader där de har etanolkaminer har också alltid tillgång till brandsläckare (tack vare brandkrav) som är till för att släcka alkoholhaltiga vätskor. I ett privat hem har man oftast inte tillgång till en brandsläckare. Om så är fallet måste vi ta hjälp av det vi har till hands.

Det bästa sättet att släcka branden eller elden är att kväva lågorna med en filt, trasa eller annat tjockt tyg, vilket är något vi alla har till hands hemma. Att täcka lågorna med ett tjockt tyg kommer att begränsa eldens tillgång till syre och stänga av elden.

Dock rekommenderar vi att köpa hem en bra brandsläckare och en brandfilt för att vara bra utrustad ifall något börjar brinna, oavsett om det är från din kamin eller i köket, från eluttaget eller ljusen.


Tillbaka till FAQ

Automatiska fristående etanolkaminer